דוגמא לשאלון

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
(2)תשובה נכונה:רק בקופח מכבי מקבלים החזר
תשובה לא נכונה
(3)תשובה נכונה:אין טיפולים בתחום אף אוזן גרון
תשובה לא נכונה