מטופלי מכבי יכולים לקבוע תור למרפאתו של ד״ר לבר
דרך שירות זימון התורים של מכבי בלבד,
באתר מכבי או במוקד ״מכבי ללא הפסקה״ בטלפון 3555*